Bibliografie

 

   
 

1972

 

Literair café, Leeuwarden
N.C.R.V. Literama
Alternatieve “Groentetuin”, Kollum

1974
 

De Passage, Groningen
Publiciteit in kranten en tijdschriften
T.v. Frank Kramer show
K.R.O. Kerstuitzending
Radio Friesland
T.v Van Gewest tot Gewest

1985

Gedichten rondom “suikerbrood”

1989

Kerstmarkt Kollum

1990
 

N.C.R.V. Kerkepad
Kunstmarkt Zuidhorn
Expositie 5 jaar Bakker gedichten op straat, op dakpannen en turven en 10 meter lang gedicht
Sign Groningen
R.T.L. “5 uur show”

1991

 

In eigen beheer werd door Jan Schaafsma en Ankje Schaafsma-Postma     gedichtenbundel JH uitgegeven
T.v. Van Gewest tot Gewest
Kollum “Jos Holmanplein”
Overzichts tentoonstelling
Realisatie 20 jaar Kerstgedichten Auke Schaafsma in eigen beheer gedichtenbundel JH

1992
 

Grietmanavond
Mede organisator en deelnemer “Kunst aan Huis”- route
Gedichten rondom strijd “Poëziehut”
Opname van Gewest tot Gewest
N.C.R.V. “De Stoel”
 “Literêr en muzikaal túnfeest”, Jaap Meems
Tijdschriften “Friesland Post”, “Frysk en Frij”,
Blad: Herstructurering Broodbakkerij
Buurtkrant “Edele Vos”
Muurkrant “Reinaard 24”
Diverse uitgaven Nieuwsblad  N.O. Friesland en andere regionale en    landelijke Dagbladen
Het was ook mogelijk bij haar thuis te komen met groepen. Zij las dan voor uit haar Poëzie. Ook deed ze mee met andere culturele activiteiten, of  werd uitgenodigd voor het openen van exposities. Ze sprak dan over de dichtkunst in de Nederlandse cultuur en “de Vrouw”in een  veranderende  samenleving. In een “Beenakkervlet”, een antieke  roeiboot las ze op het water voor uit eigen werk

1994 

“Groningen geschreven”. Een bloem-lezing van Groninger levende  schrijvers en dichters
Vanaf deze tijd naast dichterres ook straatmuzikant van Nederlandse,     Friese en Groningse volksmuziek. Ook “Marialiedjes”werden door haar op trekharmonica muziek gezet.

2005

 

Internationale Vrouwendag
Nieuwe weg ingeslagen, taal in combinatie met muziek
Omrop Frieslân, promotie van het “Verborgen Fries”

2006

15 jaar “Kunst aan Huis”route opname dvd
Bloemlezing met andere internationale dichters t.g.v. 5 jaar “Internationale Vrouwendag”